Få bättre inomhusluft

Blommor är jättebra för att förbättra inomhusluften. Det är viktigt att luften inomhus är ren och hälsosam eftersom vi spenderar så mycket tid inomhus. Om du har problem med inomhusluften bör du åtgärda det så att det inte leder till hälsoproblem.

Blommor ger behagligare inomhusluft

Ett hem blir mycket trevligare med lite växter och grönska, men blommor och växter gör så mycket mer för inomhusmiljön än bara det som ögat ser. Att ha växter inomhus förbättrar inomhusluften genom att göra den mer syrerik, tack vare fotosyntesen. Det skapar en behagligare miljö som ger en positiv påverkan på kroppen eftersom en luft som är rik på koldioxid kan framkalla ångest och vara allmänt obehaglig. Växterna hjälper till att jämna ut balansen mellan syre och koldioxid i luften och skapar på så vis en bättre inomhusluft som man mår bättre av. Men de hjälper även till att fukta luften och göra den mindre torr, vilket kan vara väldigt tacksamt under de kalla och torra månaderna.

Åtgärda problem med inomhusluften

Blommor och växter kan göra mycket för att förbättra och rensa inomhusluften, men de kan inte göra allt. De kan exempelvis inte ta bort mögel och andra skadliga ämnen i luften, som radon. Då krävs andra åtgärder som effektivt tar bort den typen av ämnen och som säkerställer en hälsosam inomhusluft igen. Att ha radon i sitt hem är inte bra för hälsan och bör åtgärdas så fort som möjligt. Om man är osäker på om hemmet har radon kan man göra en radonmätning. Besök https://radea.se/ och läs mer om hur radon fungerar och vad man kan göra åt det. Mögel är också viktigt att åtgärda då mögelsporer kan färdas långa sträckor och påverka stora delar av hemmet. Det kan även påverka teknikutrustningen och förstöra den, förutom att påverka människor och djur på ett negativt sätt.

Vädra för bättre luft

Det är väldigt viktigt att ha bra ventilation inomhus. Stillastående luft blir snabbt dålig och unken. Den tillåter dessutom mikroorganismer att börja växa, som mögel. Därför är en välventilerad inomhusluft viktig för att se till att luften förblir hälsosam. Det åtgärdas snabbt och lätt genom att regelbundet vädra och skapa korsdrag. Om det finns ett ventilationssystem måste det kontrolleras regelbundet så att det fungerar ordentligt.